Hygien och kultur

Hygien och kultur är verkligen något som hänger ihop har jag insett. I till exempel Sydamerika är det väldigt noga med hygien och de duschar flera gånger om dagen. Det verkar som svett är helt oacceptabelt och enda sättet att hålla det borta i så varma länder är att duscha fem gånger om dagen. De tycker att vi européer inte sköter vår hygien ordentligt, medan vi kanske tycker att de är överdrivna. Oavsett vem som har rätt så är det uppenbart att uppfattningen är olika, precis som uppfattningen om vad som anses vara alkoholism.